Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla projektu „Rozbudowa budynku szpitala Powiatowego w Myszkowie o oddział rehabilitacji celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego” IR.272.2.7.2022 2022-10-18 15:33 2022-10-27 10:00
2. Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektu ,,Termomodernizacja budynku Starsotwa Powiatowego w Myszkowie wraz z montażem OZE.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. OR-II.2601.1.23.2022 2022-08-23 08:53 2022-09-02 09:00
3. Wykonanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska przez instalacje / zakłady w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.), których uciążliwość mieszkańcy zgłaszają do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Myszkowie. OŚR.6241.1.2022 2022-07-07 10:32 2022-07-18 10:00
4. Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu- na obszarze Powiatu Myszkowskiego KT.7135.1.2022 2022-02-09 12:45 2022-02-17 13:00
5. Sukcesywna dostawa wyrobów biurowych i eksploatacyjnych w asortymencie ujetym w załączniku nr 1 . OR-II.2601.1.2.2022 2022-01-21 13:00 2022-02-07 09:00
6. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: Część 1 - Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni: matematycznej, informatycznej, językowej, chemicznej i biologicznej. Część 2 - Dostawa mebli do pracowni szkolnych IR.272.3.10.2021. 2021-12-23 14:43 2022-01-13 14:00
7. Dostawa pomocy dydaktycznych dla pracowni szkolnych do Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie, ul. 11 Listopada 19, 42-300 Myszków w ramach projektu pn.: „Szansa na sukces" czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Myszkowie. IR.272.3.14.2021 2021-12-31 12:13 2022-01-13 13:00
8. Sukcesywna dostawa wyrobów biurowych i eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie ujętych w załaczniku nr 1. OR-II.2601.1.5.2021 2021-02-17 12:24 2021-03-02 14:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne